Top

Privacy verklaring

PRIVACY VERKLARING Auto rijschool Xamen

Auto rijschool Xamen gevestigd en kantoorhoudende te Helmond () aan de , hierna te noemen “Auto

rijschool Xamen” hecht veel waarde aan een verantwoorde omgang met persoonsgegevens van haar

bezoekers. Auto rijschool Xamen verwerkt uw persoonsgegevens dan ook zorgvuldig en met inachtneming

van de bepalingen die de Wet bescherming persoonsgegevens en de A lgemene Verordening

Gegevensbescherming daaromtrent stelt. In deze Privacy Verklaring informeert Auto rijschool Xamen u

over de manier waarop Auto rijschool Xamen uw persoonsgegevens verwerkt en hoe u deze kunt wijzigen

of daartegen in verzet kunt. Deze Privacy Verklaring heeft alleen betrekking op de diensten die door Auto

rijschool Xamen worden aangeboden op www.rijschoolxamen.nl.

Artikel 1 Uitleg persoonsgegevens en specifieke doelen voor de

verwerking daarvan

1. Persoonlijk

Auto rijschool Xamen gebruikt gegevens om u een zo persoonlijk mogelijke winkelervaring tebieden. Auto rijschool Xamen past wat u op www.rijschoolxamen.nl ziet aan op uw interesses.

Auto rijschool Xamen gebruikt daarvoor bijvoorbeeld gegevens van eerdere bestellingen, uw IPadresen cookies. Over cookies kun u hier meer lezen.

2. Doel

Auto rijschool Xamen verzamelt en verwerkt dus uw persoonsgegevens. Door middel van het

bezoeken van www.rijschoolxamen.nl, gaat u akkoord met deze Privacy Verklaring en geeft u

toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens zoals beschreven in deze Privacy

Verklaring. Auto rijschool Xamen gebruikt uw gegevens voor verschillende doelen. Hierna kunt u

zien welke doelen dat zijn. W ij gebruiken daarbij van jou ontvangen gegevens, maar ook door

onszelf verzamelde gegevens. Bijvoorbeeld gegevens over uw bezoek aan onze website. Hieronder

volgt een overzicht van persoonsgegevens die kunnen worden verwerkt door Auto rijschool Xamen.

3. Bestelling

Voor uw bestelling heeft Auto rijschool Xamen uw naam, e-mailadres, adres(sen), betaalgegevens

en soms ook uw telefoonnummer nodig. Daarmee kunnen we uw bestelling bezorgen en uw op de

hoogte houden over uw bestelling. Auto rijschool Xamen verstrekt deze gegevens ook aan anderen

als dat nodig is voor een bestelling, bijvoorbeeld aan bezorgdiensten en ons distributiecentrum.

A ls u op www.rijschoolxamen.nl bij een externe verkoper bestelt, geeft Auto rijschool Xamen uw

gegevens aan deze verkoper. We eisen van onze externe verkopers dat ze net zo zorgvuldig met uw

gegevens omgaan als Auto rijschool Xamen dat doet.

4. Uw account

In uw account op www.rijschoolxamen.nl slaat Auto rijschool Xamen onder andere de volgende

informatie op: uw naam, telefoonnummer, adres(sen), e-mailadres, aflever- en betaalgegevens,

opgegeven informatie en interesses, gegevens over uw eerdere bestellingen & reviews die u hebt

geplaatst.

5. Klantenservice

U kunt bellen & e-mailen met onze klantenservice. Om u snel te kunnen helpen bij vragen, maken we

gebruik van uw gegevens als vermeld onder 1.3 en/of 1.4 en maken we aantekeningen die we

bewaren. Auto rijschool Xamen registreert gegevens over het telefoongesprek en bewaart chats.

voor analyses en verbetering van onze diensten. Soms maakt Auto rijschool Xamen gebruik van een

andere partij voor het geven van antwoord op uw vragen. Die kan daarvoor uw gegevens gebruiken.

6. Klantbeoordeling

Bij het schrijven van een klantbeoordeling, kunt u kiezen of uw persoonlijke gegevens zichtbaar zijn

voor andere bezoekers en of Auto rijschool Xamen over uw klantbeoordeling contact met u op mag

nemen. In voorkomend geval houdt Auto rijschool Xamen bij houden bij wie welke review schrijft

en uw reviews staan ook in uw account.

7. Persoonlijk winkelen

Op basis van uw eerdere bezoeken aan www.rijschoolxamen.nl houdt Auto rijschool Xamen uw

winkelgedrag en persoonlijke voorkeuren bij en kan Auto rijschool Xamen haar aanbod aan u

daarop aanpassen. Auto rijschool Xamen gebruikt daarvoor cookies, uw IP-adres en informatie

over eerdere aankopen. Lees op www.rijschoolxamen.nl/cookie-verklaring meer over cookies en

hoe u ze uit kunt zetten.

8. Verbetering van diensten Auto rijschool Xamen

Auto rijschool Xamen kan uw gegevens als vermeld onder 1.3 en/of 1.4 gebruiken om u te vragen

mee te doen aan een vrijblijvend klant- of marktonderzoek. A ls derden dat onderzoek voor Auto

rijschool Xamen uitvoeren, geeft Auto rijschool Xamen uw e-mailadres aan die derde om dat

onderzoek uit te voeren.

9. Fraude, inbreuk of andere ontoelaatbare gedragingen klanten

Auto rijschool Xamen gebruikt uw gegevens om fraude te onderzoeken, te voorkomen en tegen te

gaan. Zonodig overhandigt Auto rijschool Xamen uw gegevens als vermeld onder 1.3 en/of 1.4 aan

de overheid. Ook kan Auto rijschool Xamen uw gegevens als vermeld onder 1.3 en/of 1.4

verstrekken aan politie, justitie en andere opsporingsdiensten en andere derden om te voldoen aan

wettelijke verplichtingen of aan een rechterlijk vonnis, of ter voorkoming van, het opsporen of

vervolgen van strafbare feiten of onrechtmatige gedragingen.

10. Achteraf betalen

A ls u artikelen koopt en niet meteen betaalt, kan Auto rijschool Xamen uw kredietwaardigheid

toetsen. Auto rijschool Xamen kan daarbij gebruikmaken van externe bureaus/derden. Voor dat

onderzoek kan Auto rijschool Xamen uw gegevens aan anderen verstrekken, die deze gegevens

alleen voor dat doel mogen gebruiken.

11. Andere doeleinden

Tot slot kan Auto rijschool Xamen uw gegevens gebruiken voor andere doeleinden, zoals specifiek

omschreven bij het verzamelen van uw gegevens.

Artikel 2 Doorgifte aan derden

1. Auto rijschool Xamen geeft uw persoonsgegevens niet aan derden, tenzij:

a) De doorgifte geschiedt aan een door Auto rijschool Xamen voor de in deze Privacy Verklaring

opgesomde doeleinden ingeschakelde derden, met welke derden Auto rijschool Xamen een

overeenkomst heeft gesloten waarin is bepaald hoe deze Samenwerkingspartner op een

verantwoorde wijze omgaat met uw persoonsgegevens;

b) Auto rijschool Xamen op grond van een wettelijke plicht gehouden is persoonsgegevens door te

geven aan bevoegde instanties.

Artikel 3 Beveiliging van gegevens

1. Auto rijschool Xamen maakt – voor zover dat van haar verlangd mag worden – gebruik van

passende technische en organisatorische veiligheidsprocedures, onder meer om ervoor te zorgen

dat onbevoegden geen toegang krijgen tot uw gegevens en om het verlies, het onrechtmatig gebruik

of de wijziging te voorkomen van de informatie die Auto rijschool Xamen ontvangt.

Artikel 4 Beschikbaarheid en wijziging van uw gegevens

1. U kunt op elk moment inzage vragen in uw persoonsgegevens die we verwerken. Ook kunt u een

verzoek doen om uw gegevens laten wijzigen of verwijderen. Hiervoor kunt u een e-mail sturen naar

info@rijschoolxamen.nl of gebruik maken van de de-autorisatie mogelijkheid in uw account. A ls u

ervoor kiest om uw persoonsgegevens te verwijderen, kunt u geen gebruik meer maken van de

website, omdat de verwerking van uw persoonsgegevens essentieel is voor de werking van het

website.

Artikel 5 Cookies

1. Het is mogelijk dat Auto rijschool Xamen tijdens een lopende sessie gebruik maakt van first party

session cookies. Deze cookies zijn in beginsel functioneel van aard. Om alle cookies te weigeren of

om te worden geïnformeerd iedere keer dat uw computer een cookie ontvangt kunnen bij de “help”-

functie op de werkbalk van de browser van uw computer de instellingen van uw computer worden

gewijzigd. Sommige functies op www.rijschoolxamen.nl werken mogelijk niet meer indien uw

computer geen cookies kan ontvangen.

Artikel 6 Aansprakelijkheid Auto rijschool Xamen

1. Auto rijschool Xamen heeft geen zeggenschap over het eventuele gebruik door derden van uw

persoonsgegevens. Deze Privacy Verklaring heeft alleen betrekking op de persoonsgegevens die

Auto rijschool Xamen verwerkt ten behoeve van www.rijschoolxamen.nl. Auto rijschool Xamen

accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud

van) websites of diensten van derden.

Artikel 7 Bewaartermijn

1. Auto rijschool Xamen bewaart persoonsgegevens gedurende een periode van 12 maanden na uw

laatste bezoek aan www.rijschoolxamen.nl, tenzij Auto rijschool Xamen op grond van een wettelijke

bepaling verplicht is persoonsgegevens langer te bewaren.

Artikel 8 Wijziging Privacy Verklaring

1. Auto rijschool Xamen behoudt zich het recht voor om deze Privacy Verklaring aan te passen. Elke

aanpassing zal via www.rijschoolxamen.nl bekend gemaakt worden. Door na wijzigingen gebruik te

maken van www.rijschoolxamen.nl gaat u akkoord met een eventueel gewijzigde Privacy Verklaring.

Hou voor alle wijzigingen regelmatig deze pagina en www.rijschoolxamen.nl in de gaten. De huidige

Privacy Verklaring is bijgewerkt op 18-04-2019.

Super lieve vrouw super goed geholpen en ben super blij met mijn rijbewijs. De beste rijschool.❤️
Jordan Hensing
Jordan Hensing
12:38 09 Jan 23
Fijne instructeur, kan je goed mee lachen geeft duidelijke instructies overall gewoon een fijne ervaring.
Thom van der Vorst
Thom van der Vorst
09:35 14 Dec 22
Vanaf het begin had ik al een goed gevoel over deze rijschool. Ik heb toen een proefles genomen en ik ben daarna niet meer verder gaan zoeken! Ellie is een hele fijne rij instructeur en helpt je tot het uiterste. Ik kan het voor iedereen aanraden. Ellie wil graag dat je slaagt. Daarnaast wil ze je ook op je gemak laten voelen.Heel erg bedankt! Nogmaals aan te raden! Ze is een doorpakker en houdt ook van gezelligheid. 🚘
Maaike Verbakel
Maaike Verbakel
08:20 20 Oct 22
Geslaagd dankzij hele fijne begeleiding rijschool Xamen, goede en fijne rijlessen. Door Ellie zat ik ontspannen in de auto. Ik raad deze rijschool zeker aan!!!
Bo Derks
Bo Derks
15:11 12 Sep 22
Jayden Belfor
Jayden Belfor
11:20 02 Aug 22
Een hele fijne rijschool en altijd gezellig gehad! Zeker een aanrader! 😊
PhuongVy Loc
PhuongVy Loc
08:25 01 Aug 22
Super fijne lessen gehad!
Lars Verberkt
Lars Verberkt
11:06 13 Jul 22
Marijn Strijbosch
Marijn Strijbosch
11:18 15 Jun 22
Mijn dochter heeft bij Ellie rijles gehad...Ze heeft echt een super fijne tijd gehad, Ellie is heel begrip vol legt alles goed uit en heeft veel geduld en humor...Een aanrader voor iedereen!!
Bianca Van Bommel
Bianca Van Bommel
10:05 03 May 22
Zeer fijne rijschool met een lieve en vakkundige rijinstructrice!
Jack van Schip
Jack van Schip
12:33 02 May 22
x._Minou _
x._Minou _
15:06 25 Apr 22
R Veldboer
R Veldboer
13:17 28 Mar 22
Marlinn Arts
Marlinn Arts
12:16 24 Mar 22
Hele fijne rijschool! Lieve rij instructrice, geeft je goed zelfvertrouwen!
Hilde vd Mortel
Hilde vd Mortel
10:11 19 Feb 22
Zeer fijne rijschool! Je word heel fijn behandeld en er word goed mee gedacht je staat er niet alleen voor!!
Sem Vdg
Sem Vdg
12:12 26 Jan 22
Ik heb het altijd super leuk gehad tijdens de rijlessen en altijd op een super fijne manier gelest! Super gezellige en aardige vrouw 😊
Michelle Van de voort
Michelle Van de voort
17:54 19 Jan 22
Angelique Sleegers
Angelique Sleegers
17:34 01 Dec 21
Het waren altijd hele fijne en gezellig lessen! Ellie is altijd heel lief en vrolijk en dat maakte de lesse zo fijn. Meteen voor de 1ste keer geslaagd met de goede hulp van ellie!
Kailey Van den hoff
Kailey Van den hoff
11:14 24 Nov 21
Echt een super goede rijschool met een hele leuke en lieve rij instructrice!, die je heel goed op je gemak kan stellen. En waar je heel veel en snel van leerd!
Melanie Lintermans
Melanie Lintermans
11:41 15 Nov 21
Super fijne rijschool!
Isis Cornelissen
Isis Cornelissen
12:19 02 Nov 21
Echt een toprijschool! Zeker aan te raden!! Was altijd heel gezellig in de lessen met Ellie! Ze geeft altijd goeie tips en heeft me in een keer weten te laten slagen!
Stijn Derijck
Stijn Derijck
08:32 18 Oct 21
Ellie is een super fijne instructrice, ze geeft persoonlijke aandacht en zorgt dat je je op je gemak voelt in de auto. Haar manier van lesgeven is goed en alles wordt helder uitgelegd en voorgedaan. Je krijgt niet alleen serieus les, maar het is ook altijd gezellig in de auto. Ellie werkt ook met een handige app om je rijlessen mee in te plannen. Ik ben blij dat ik bij Xamen mijn rijlessen heb gevolgd!
Eline Peters
Eline Peters
11:02 07 Oct 21
Deze rijschool is echt een aanrader! Ellie had altijd veel geduld en legde alles op een makkelijke manier uit. Daarnaast was het altijd gezellig tijdens de lessen.
Mathusa Nagalingam
Mathusa Nagalingam
05:18 04 Oct 21
Een hele fijne en gezellig ervaring gehad!! Elke dag was een feest in de auto en hielp ze tegelijkertijd ook goed. Een echte aanrader!
Erwin Smulders
Erwin Smulders
07:22 28 Sep 21
Super fijne lessen gehad, altijd gezellig bij Ellie in de auto😊 zeker een aanrader!!!!
Inge, Joni en Megan
Inge, Joni en Megan
12:07 21 Sep 21
Sem De rooij
Sem De rooij
09:43 19 Aug 21
Dikke aanrader deze rijschool! Ik voelde me erg op mijn gemak tijdens de lessen, en alles wordt op je eigen tempo aangepast!De instructrice heeft geduld, en geeft vertrouwen in jezelf.
Melanie van Duppen
Melanie van Duppen
10:27 09 Aug 21
Super fijn en gezellig gehad in de auto met Ellie. Ze geeft goede tips en blijft altijd rustig! ❤️
Esperanza Killay
Esperanza Killay
12:26 23 Jul 21
Ik heb super fijne, leuke en leerzame lessen gehad met dank aan de liefste en leukste rij instructrice van Nederland! Ik heb alle bekende om mij heen zonder rijbewijs al naar Xamen gestuurd!🚘
Floor de Rooij
Floor de Rooij
18:30 30 Jun 21
Romy Verhagen
Romy Verhagen
12:10 26 Jun 21
Hele fijne rijschool, heeft super veel geduld en is ook heel gezellig! Zeker een aanrader!
Lindsay Van De Voort
Lindsay Van De Voort
11:07 21 Jun 21
Lynn Luijben
Lynn Luijben
17:23 05 Jun 21
Raechel Vermulst
Raechel Vermulst
19:47 03 Jun 21
Super fijne rij instructrice!
Suuz van Tilburg
Suuz van Tilburg
08:12 01 Jun 21
Altijd fijne lessen gehad met deze instructeur! Ik werd goed op me gemakt gesteld!
Stan van walderveen
Stan van walderveen
09:09 31 May 21
Super leerzame en leuke lessen! In 1 keer geslaagd! Zeker een aanrader!
Kimberly van den Broek
Kimberly van den Broek
10:26 26 May 21
Super leuke en gezellige instructrice! Ze legt heel erg goed uit, is geduldig en je kan van alles vragen. Ze vindt het juist ook belangrijk als je fouten maakt want dan leer je ook wat van!
D
D
18:02 04 May 21
Bo Brakels
Bo Brakels
09:15 04 May 21
Altijd super fijne lessen gehad!
Jesslynn Tjong A Tjoe
Jesslynn Tjong A Tjoe
18:09 14 Apr 21
Maurice Plasman
Maurice Plasman
19:33 12 Apr 21
Bas Vogels
Bas Vogels
11:24 16 Mar 21
Ik heb altijd met super veel plezier mijn rijlessen gevolgd bij Ellie. Ze is altijd eerlijk tegen je, als je goed bezig bent krijg je het te horen, maar ook zeker als het fout gaat. Wat ik erg fijn vond is dat ze me altijd eerst zelf naar de oplossing liet zoeken voor ze me ging helpen, waar ik uiteindelijk het snelt van leerde, ook al was dit soms ff stressen. Al met al een hele fijne rijschool met een gezellige instructrice die altijd het uiterste uit je probeert te halen!
Tim Derijck
Tim Derijck
23:49 12 Mar 21
Ellie heeft me super goed geholpen waardoor ik zelfs na bijna 3 maanden niet lessen, in een keer geslaagd ben!! Ik ben super blij dat ik voor rijschool Xamen gekozen heb het was super gezellig, maar ook heel erg leerzaam! Ik raad het echt aan, top rijschool! 🥳
Kyra Spierings
Kyra Spierings
14:50 08 Mar 21
Een super fijne rijschool. Altijd gezellig, goede lessen met zeer duidelijk uitleg.
Vitor Emanuel
Vitor Emanuel
14:05 16 Dec 20
Hele fijne lessen gehad!Ellie heeft veel geduld en daarom gaat het altijd lekker vlot!Veel gekletst en gezellig gehad, waardoor het rijden ook altijd leuk was!Top rijschool!!
antwoman
antwoman
10:51 02 Dec 20
Wat een fijne rijschool! Ik zou het aan iedereen aanraden om bij Xamen te lessen. Duidelijke uitleg en gezellige lessen gehad met Ellie en heel veel geleerd. Nu kan ik zelfverzekerd de weg op, heel erg bedankt!!
Isa B
Isa B
14:14 28 Nov 20
Wat een fijne rijschool! Ik voelde me erg op mijn gemak tijdens alle lessen! Ik had me geen betere instructrice kunnen wensen. Bedankt voor de gezelligheid, geduld en het vertrouwen! 😘Aanraderrrr!
Anne Stiphout
Anne Stiphout
08:33 28 Nov 20
Wat een leuke tijd heb ik gehad tijdens het lessen, echt een avontuur. Van af de eerste rijles voelde ik me al op mijn gemak.Het ging niet altijd perfect maar je bleef mij toch de moed inspreken dat het allemaal goed zou komen en dat is ook gebeurd. Ik heb hem gewoon gehaald, mijn rijbewijs! 🎉Heel erg bedankt voor alle wijsheid, geduld en gezelligheid.Groetjes Michaël 🙋🏽‍♂️🚗💨
Michaël Chazan
Michaël Chazan
13:06 25 Nov 20
Hanneke van Bokhoven
Hanneke van Bokhoven
11:44 17 Nov 20
Esmee Beer
Esmee Beer
09:30 16 Nov 20
Mijn zoon is doof en is dankzij XAMEN rijschool vandaag geslaagd in een keer !!!Van te voren heb ik een paar rijscholen gebeld en ook de rijschool van ANWB maar ik was echt teleurgesteld dat ze niet wilde rijlessen omdat mij zoon doof is.Uiteindelijk Xamen autorijschool gebeld en uitgelegd over mijn zoon en gelukkig wou Ellie er alles aan doen om toch te proberen met handen, voeten , foto’s en schrijven ....Ellie hartstikke bedankt!Vanuit mij verdien je 10 sterren.
B Shala
B Shala
09:25 08 Oct 20
Ik heb de rijlessen altijd heel erg fijn gevonden. Vlak voor het praktijk examen kans gekregen om extra lessen, wat mij een stuk geruststelling gaf! Super!
julia & merel
julia & merel
08:56 28 Sep 20
brinno Bevers
brinno Bevers
08:55 13 Sep 20
Echt super blij dat ik deze rijschool heb gekozen kon me echt geen betere wensen! Iedereen in mijn omgeving raad ik haar ook echt aan.Na het feit dat ze super fijn les geeft, heb je bij Ellie zo een veilig gevoel in de auto en is het altijd gezellig. We hebben echt over alles gekletst en heel veel gelachen.Ellie is er echt altijd voor mij geweest. Vandaag in 1x geslaagd, maar dat allemaal door haar. Ik zat dagen in de stress voor mijn examen en zij heeft me er gewoon doorheen geholpen. Als ik Ellie op dat moment niet had was het me denk ik niet gelukt. Ze denkt echt altijd met alles met je mee.
Anisa Gammoun
Anisa Gammoun
17:07 01 Sep 20
Vandaag in een keer geslaagd , echt de leukste en de beste rij-instructriceVeel geleerd en gelachen en altijd met plezier rijles gehadik raad deze rijschool zeker aan!!!!
Gregory Rosheuvel
Gregory Rosheuvel
08:32 31 Aug 20
Super tevreden over de manier van lesgeven. Ellie heeft me stap voor stap alles geleerd wat ik moest weten en ze heeft me goed voorbereid op mijn rijexamen. Met dank aan Ellie ben ik gelijk de 1e keer geslaagd.
Bram Van Eemeren
Bram Van Eemeren
07:49 31 Jul 20
DannyKuhh14
DannyKuhh14
10:29 22 Jul 20
Super rijschool! Altijd gezellig, goede lessen!
chayenne mastbroek
chayenne mastbroek
10:42 08 Jul 20
Alles in 1x gehaald door door de goede rijlessen van rijschool Xamen!
melissa rautenberger
melissa rautenberger
10:51 20 Jun 20
Super rijschool.
Jennifer Leenen
Jennifer Leenen
07:41 16 Jun 20
Salah Omari
Salah Omari
21:11 10 Jun 20
Ellie heeft veel geduld, legt dingen goed uit en zorgt dat je optimaal bent voorbereid op je examen. Een schone auto en gezellige lessen. Kortom, helemaal top!
Siem Deckers
Siem Deckers
12:18 10 Jun 20
Hele fijne rijschool met top uitleg! Hele goeie auto met alles erop en eraan. Ook heel fijn dat er tussen de lessen kort maar krachtige filmpjes worden laten zien met de verrichtingen die je kort daarna gaat uitvoeren.
Julius van de Griend
Julius van de Griend
16:50 28 Apr 20
Yess!! In een keer geslaagd!💪🏽😄Rijschool Xamen raad ik iedereen aan...Je krijgt veel aandacht en alles word goed uitgelegd.Ellie heeft een hele warme persoonlijkheid en laat je op je gemak voelen in de auto. Kortom: de beste rijschool van Helmond!
Max Chazan
Max Chazan
13:39 29 Jan 20
De beste rijschool🥇 van Helmond met de beste instructrice... niet alleen qua lesgeven maar ook als mens. Max is in 1 keer geslaagd, mede dankzij jou geweldige lessen. Dankjewel Ellie🙌🏻
Olly K
Olly K
10:45 29 Jan 20
Saartje Matheij
Saartje Matheij
12:15 20 Jan 20
Super fijne rijschool, altijd met plezier gelest. Denkt goed met je mee en het voelt super vertrouwd! In 1 keer geslaagd dankzij deze rijschool!
Lyonne De Groot
Lyonne De Groot
21:06 12 Dec 19
Het is heel fijn om als vrouw autorijles te krijgen van een vrouw. We weten van elkaar hoe we leren. Heel veel succes Ellie, ik zal je aanbevelen!
Rita Bevers
Rita Bevers
13:05 30 Nov 19
De rij-instructeur is TOP, ze kijkt per persoon wat die nodig heeft en anticipeert daarop. Heel fijn, dat voelt snel vertrouwt.Aanbeveling!!
R J
R J
13:03 30 Nov 19
Super rijschool! Super fijne instructrice, hele fijne, gezellige en leerzame lessen gehad en super snel mijn rijbewijs gehaald! TOP!! Aanrader
Chalissa Van Lieshout
Chalissa Van Lieshout
18:44 27 Nov 19
Hartelijk dank voor alle inspanningen die je hebt gedaan om Mitchell optimaal voor te bereiden voor het rij-examen. Hij heeft een geweldige tijd met je gehad en is mede dankzij jou expertise en personaliteit voor de 1e keer geslaagd!! Veel succes verder met je rijschool en we zullen je zeker aanprijzen.
Martin Sleegers
Martin Sleegers
10:47 11 Nov 19
Roxy Jager
Roxy Jager
21:03 15 Sep 19
Mien Vanzeeland
Mien Vanzeeland
20:07 25 May 19
Gezellige rij-instructrice waar je ook nog is veel en goed van leert!
Bram Jilesen
Bram Jilesen
06:59 26 Apr 19
Een fijne rijschool met duidelijke uitleg en een auto met alle laatste snufjes:))
Henry Bevers
Henry Bevers
11:12 18 Apr 19
js_loader

Deze website gebruikt cookies Wij gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website voor de bezoeker beter werkt. Daarnaast gebruiken wij o.a. cookies voor onze webstatistieken.